Zaterdag 12 october 2024
19:00 – 01:00

Saturday 12 October 2024
19:00 – 01:00

KB Nationale Bibliotheek

Prins Willem-Alexanderhof 5, 2595 BE Den Haag

De KB is de nationale bibliotheek van Nederland en al eeuwenlang een bron van inspiratie en ontwikkeling. Opgericht in 1798 als een kleine bibliotheek voor volksvertegenwoordigers groei(d)en we uit naar een brede, veelzijdige nationale bibliotheek. 

We kennen een lange traditie van verzamelen, bewaren en delen van publicaties van en over Nederland. Middeleeuwse handschriften, de eerste Donald Duck, het laatste boek van Saskia Noort: in onze magazijnen vind je alles wat in en over Nederland verschijnt. Dat komt neer op zo’n 7 miljoen publicaties. Die bewaren we goed, zodat ook onze achterkleinkinderen er nog plezier van kunnen hebben. Maar we doen meer dan boeken verzamelen. Zo bewaren we ook een selectie van publicaties op het web: onze webcollectie beslaat al meer dan 16.000 gearchiveerde websites die worden bewaard voor de toekomst. Zo’n 4,5 miljoen Nederlanders gebruiken onze digitale diensten, waaronder de landelijke online Bibliotheek (tienduizenden e-books en duizenden luisterboeken) en Delpher (tientallen miljoenen gedigitaliseerde krantenpagina’s). Samen met onze partners ontwikkelen we programma’s rondom (voor)lezen, (digitale) vaardigheden en aangepast lezen.    

Kortom we zijn actief op de terreinen van erfgoed, wetenschap en onderzoek en binnen het stelsel van openbare bibliotheken. Natuurlijk zetten we ook vol in op innovatie, samen met onze partners. Denk aan de inzet van artificial intelligence in openbare bibliotheken en evenementen rondom linked open data. 

Dagelijks zetten we ons ervoor in dat alles wat nu geschreven is of wordt, ook in de toekomst nog gelezen en onderzocht kan worden.

Hier te doen

No data was found

Andere locaties in het cluster :

Prins Willem-Alexanderhof 22, Den Haag
Den Haag Centraal
Prins Willem-Alexanderhof 20, Den Haag
Den Haag Centraal
Prins Willem-Alexanderhof 5 (KB-complex), 2595 BE Den Haag
Den Haag Centraal